Visie

VISIE

Het bouwproces is een gezamenlijk proces waarin verschillende partijen (architect, constructeur, aannemer, installateur, enz.) een bijdrage hebben en meewerken aan het uiteindelijke doel van het proces. We beschouwen het dan ook als onze taak dat alle betrokken partijen, met verschillende individuele belangen, het gezamenlijk belang voor ogen houden, en dat is de realisatie van een mooi project. Naar onze mening wordt wel eens vergeten dat we gezamenlijk werken aan dat doel en dat alle partijen belangrijk zijn in dit proces. De opdrachtgever staat voorop in deze samenwerking; uiteindelijk is die degene die het meeste belang heeft bij een goed resultaat. Dat is voor ons de belangrijkste rol van de architect: zorg dragen voor een traject waarbij de opdrachtgever centraal staat en waarbij het resultaat aansluit bij de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Architectuur is naar ons idee dan ook een dienstverlening. Kennis gebruiken om te helpen met het realiseren van verantwoorde architectuur. Ontwerpen, maar vooral ook begeleiden, adviseren en bijsturen. Communicatie is daarvoor cruciaal en daarin schiet het bouwproces nog wel eens te kort. Open en heldere communicatie is dan ook zeer belangrijk bij 10voor2. Samen werken aan een goed resultaat, problemen oplossen in plaats van afschuiven, en op een integere manier samenwerken met alle partijen.


next